Choose your language
เกี่ยวกับเรา

ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาให้เทียบเท่ากับนานาชาติ ทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆมีผลและเป็นแรงผลักดันเป็นอย่างมากในการซื้อขายวัตถุดิบที่เป็นโลหะ และถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในเขตของโรงงานอุตสาหกรรม อะลูไทยก็ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมและมีบทบาทเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป

อะลูไทย เมทัล ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านของการนำเข้า ส่งออก ศูนย์บริการ และคลังสินค้าของโลหะต่างๆทั้งที่มีทั้งส่วนผสมและไม่มีส่วนผสมของเหล็ก บริษัทฯมีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานโดยทีมของพนักงานและผู้บริหารงานรุ่นใหม่ ทำให้เรามีความมั่นใจในการบริการและจะสามารถเติบโตได้ในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มที่ใช้ชิ้นงานประดิษฐ์ และนอกจากนี้ทางเรายังได้มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย

อะลูไทย เมทัล ดำเนินธุรกิจโดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และประสบการณ์โดยรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 100 ปี ทั้งในด้านการค้า และชิ้นงานของโลหะต่างๆที่มีทั้งส่วนผสมและไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มการพัฒนาในหลายๆด้าน และได้จัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หน้าที่ของเรา

อะลูไทย เมทัล รับรองว่าทางเรามีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นผู้ขายที่ขายสินค้าให้กับโครงการและลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ

 
Copyright 2011. All right reserved.